«Ýeňiş» tikin fabrigi «Victory» brendi bilen tanyşdyrdy


09.06.2021

Maý aýynyň ahyrynda geçirilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmen halysynyň güni mynasybetli Mary welaýatyň “Ýeňiş” egin-eşik fabriginiň wekilleri täze “Victory” brendyny tanyşdyrdylar.

Önümçiligi täze ýola goýlan köýnekler ýokary hilli, häzirki zaman öwüşginli, hem-de giň görnüşli bolup, olar dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygy bilen tapawutlanýar. Fabrigiň degişli hünärmeniniň habar bermegine görä, täze «Victory» brendi ýakyn wagtda dünýä bazarlaryna eksport ediler. Bu bolsa «Ýeňiş» tikin fabriginde öndürilýän önümleriň dünýä ülňülerine laýyk gelýändiginiň ýene bir aýdyň subutnamasydyr.

Häzirki wagtda Marynyň «Ýeňiş» tikin fabriginiň esasy önümçiligi erkek adamlaryň we çagalaryň köýnekleri bolup, içerki bazarlarymyzda indi birnäçe ýyllardan bäri öndürilýän önümleriň oňat hilliligi bilen öňdebaryjylaryň hatarynda tanalyp gelýär.

Bu ýerde tikilýän köýnekleriň çig maly arassa ak pagta, ýüpek pagta, şeýle hem garyşyk düzümde (80%-pagta, 20%-polýester) bolup, klassyky, syrdaşdyrylan, bili gysylan siluetlerde, uzyn we gysga ýeňli görnüşlerde «Ýeňiş» haryt nyşany bilen halk köpçüligine hödürlenilýär.